Stručně o historii

Počátky Výtvarné skupiny Petra Bezruče sahají do doby před více než 40ti lety. První výstava se konala v roce 1970 a byla spojena s oslavami 100. výročí narození Petra Bezruče a konala se v sále Osvětové besedy. Hlavním iniciátorem a organizátorem prvé výstavy byl především Karel Tobola, kolem něhož se soustředila skupina lidových tvůrců z Ostravice. Byli to  Jan Satina, Josef Bužga (žáci řídícího učitele Leopolda Parmy, obrazy), Jan Gistinger, Čeněk Zámečník (samorosty) a Dolores Tichá (dřevořezba). Karel tobola byl v té době už velmi  známý tvůrce samorostů, za sebou měl již celou řadu výstav. Na prvé výstavě mohli návštěvníci shlédnout  přes 520 samorostů, které byly doplněny o krajinomalby, portréty, dřevěnice a dřevěné plastiky, vystavovalo šest výtvarníků. Na jubilejním, 5. ročníku  v roce 1975 vystavovalo již 24 lidových tvůrců. Objevily se nové obory jako například smaltem provedené malby na plechu, intarzie z barevných dřev, souborná kolekce užitkových předmětů, broušené polodrahokamy, práce z kovu. Jan Gistinger „samorostář“, spoluzakladatel Sdružení byl prvním předsedou sdružení, po té jej vystřídal Karel Tobola. Před zahájením další výstavy v roce 1975 byla provedena volba nového výboru, do jehož čela byl zvolen Luboš Michalec.

Na desáté jubilejní  výstavě Lidové tvořivosti v Beskydech v roce 1980 vystavovaly téměř tři desítky výtvarníků, z nichž každý měl vztah k Ostravici a Beskydám. Jejich práce dokumentovaly, že člověk nemusí být zrovna věhlasný umělec, aby vytvořil půvabné a zajímavé věci. Návštěvníci výstavy mohli obdivovat tradiční samorosty, dřevořezby, drhané závěsy, malby, keramiku, dřevěné výrobky a další. Obohacením dalších výstav byl vstup do spolku lidového umění Františky Pituchové – lidové básnířky, vypravěčky i autorky lidových písní. Dvacátý ročník jubilejní výstavy zájmové umělecké činnosti v Beskydech v roce 1990 byl pestrou přehlídkou lidové tvorby, na níž některé exponáty svou úrovní dosahovaly profesionální úrovně. V roce konání jubilejní výstavy 1990 měla skupina 40 tvůrců.  

Psal se rok 1995 a osvětová beseda byla v obci zrušena a počínaje rokem 1997 tradiční výstavy lidového umění v obci zajišťovala výtvarná skupina Petra Bezruče sama. Tímto rozhodnutím doznaly zásadní změny původně platné „Stanovy spolku“ a výtvarná skupina se stala nepolitickou, dobrovolnou a nezávislou – otevřenou zájmovou organizací České republiky s oficiálním názvem  Výtvarná skupina Petra Bezruče Ostravice. Smyslem a posláním činnosti sdružení zůstalo i nadále uchovat a rozvíjet tradiční – výtvarnou zájmovou uměleckou činnost v našem kraji. Novými doplňujícím stanovami byly upřesněny zásady hospodářské činnosti výtvarné skupiny, práce a činnost řídícího výboru, členství ve sdružení, jejich povinnosti a další.

Připomenňme ještě další drobnou ale zároveň významnou událost, kdy v roce 1996 navštívil město Frýdek-Místek tehdejší americký prezident Bill Clinton. Při příležitesti této návštěvy mu starosta Frýdku-Místku Pavel Vyvijal předal dřevořezbu pana Stanislava Gorného, dlouholetého člena skupiny. Dřevořezba bude sloužit pro účely tehdy nově založeného muzea Cedar Rapids – muzeum založeno pomocí československé komunity v Americe (http://www.crma­.org/) v americké státu Iowa.

Jubilejní 30. výstava se konala v roce 2000, návštěvníci obdivovali práce 49 vystavovatelů. Kromě tradičních samorostů, obrazů, dřevořezeb, kovářských prací, keramiky, smaltů, výšivek se objevily i další obory jako kresba na hedvábí, suchá vazba, výrobky z kůže, koláže a básničky, šitá krajka, paličkovaná krajka, proutěné výrobky, velikonoční zdobená vajíčka. K jubilejní výstavě byla vydána publikace „Třicetiletá historie výstav lidového umění v Ostravici 1970 –2000“, jejíž autorem je Karel Šrom a která slouží jako cenný zdroj informací, jak tomu je i v této zprávě.   

V roce 2004 uspořádalo sdružení také velikonoční výstavu, která se uskutečnila v sále restaurace u Tkáčů. Exponáty měly především podtrhnout atmosféru velikonočních tradic. 

Rok 2005 byl ve znamení příprav  jubilejní 35. výstavy. Své práce představilo 39 lidových výtvarníků. Jako na prvé výstavě před dlouhými třiceti pěti léty mohli návštěvníci obdivovat práce Jana Satiny, ale i dalších dlouholetých členů skupiny – obrazy Aleny Světlíkové, dřevořezby Michala Dubkaniče, nebo samorosty Miroslava Koláčka a práce ostatních členů skupiny v tradičních oborech. 

O možnost vystavit své práce se hlásili další zájemci, v roce 2007 na výstavě představilo své výrobky neuvěřitelných 56 členů výtvarné skupiny. 

V roce 2010 byla slavnostně přestřižena páska jubilejního 40. ročníku výstavy zájmové a umělecké činnosti v Beskydech. Celkem 50 členů skupiny připravilo své exponáty pro návštěvníky výstavy, mezi nimiž je hodně těch, kteří výstavy navštěvují pravidelně. 

V roce 2012 se skupina rozloučila s paní Františkou Pituchovou narozenou ve Starých Hamrech-Hamrovicích, mnohokrát celostátně oceňovanou členkou České národopisné společnosti, která se zasloužila o uchování lašského starohamerského nářečí jako pokladu z nejcennějších. Jmenujme její básnické sbírky  Mojim rodnym (1988), Hlupoty (1997), Pozbirane po našimu (2004)- v jejích básních nacházíme silný apel doby daleko přesahující hranice našeho kraje (výstava v r. 2005 v Národní knihovně Klementinu v Praze a další). Připomeňme její výrok "Na svět sem došla, abystě měli almarky plne lasky a citu.“ (almarky=srdce).

V roce 2013 a 2014  se výstava nekonala, neboť hotel Freud procházel generální rekonstrukcí. Díky tomu ale skupina mohla v červenci roku 2015 zahájit další výstavu ve velmi pěkně zrekonstruovaných prostorách hotelu, což ocenili i navštěvníci, jen na zahájení jich přišlo více než 300.

 V roce 2019 došlo k velké změně v historii výstavy. Do této doby se výstava konala výhradně v protorách sálu hotelu Freud. Od roku 2019 se výstava koná v sále tělocvičny Základní školy Ostravice.

V roce 2019 výstava zahajuje slavnostně dne 6. července, v 10:00 hodin v sále tělocvičny Základní školy v Ostravici. Kulturní program slavnostního zahájení tradičně obohacuje svou lidovou hudbou cimbálová skupina  Kotci, zatančí folklórní soubory Ondráš a Ondrášek z Janovic a výstavu otevírá lašský král Zdeněk Vilém Krulikovský. Představí se práce lidových tvůrců – obrazy, grafika, samorosty, dřevořezby, umělecké kovářství, keramika, paličkovaná, šitá a háčkovaná krajka, výšivky, užitné předměty z pedigu, suchá vazba, modely staveb, fotografie, zdobené perníky, pečivo, práce z kůže a jiné V roce 2019 má sdružení 55 členů zejména z kraje pod Beskydami, ale také z Ostravy a Těšínska. Skupinu řídí 9-ti členný výbor. Současným předsedou je Petr Maňák z Ostravice, který v roce 2015 vystřídal ve vedení Jana Satinu, jenž zůstavá čestným předsedou (zmiňme zde Miloslava Fajkuse, který tuto funkci zastával téměř 20 let až do roku 2012 a přispěl významnou měrou k úspěšné činnosti skupiny)