Dne 20.5.2011 proběhla členská schůze výtvarné skupiny Petra Bezruče v Ostravici.