Prázdninová výstava se konala od 5. července 2009 do 8. srpna 2009. Návštěvníci měli možnost shlédnout exponáty od 46 členů naší skupiny. Přivítali jsme 2781 návštěvníků. Na schůzi 18. 9. 2009 výboru výtvarné skupiny padla jednoznačně podpora přípravě jubilejní výstavy s pořadovým číslem 40 v příštím roce 2010.